Conferinţa internaţională „Supervizarea în psihoterapie”, ediţia I
22 iunie 2018, Timişoara,
este organizată de:

Universitatea „Tibiscus” din Timişoara prin :
– Facultatea de Psihologie, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara;
– Centrul de Cercetări Calitative în Consiliere şi Psihoterapie, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara;
– Liga Studenţilor din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara

şi

Asociaţia de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă

în Parteneriat cu:
– Federaţia Română de Psihoterapie;
– Colegiul Psihologilor din România, Filiala Timiş;
– Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială;
– The University of North Texas in Denton, Texas, U.S.A.;
– Preschool Teacher Training College “Mihailo Palov” in Vrsac, Serbia.


The International Conference “Supervision in psychotherapy”, 1st edition
22nd June 2018, Timisoara,
is organised by:

“Tibiscus” University of Timisoara through:
– The Faculty of Psychology, “Tibiscus” University of Timisoara;
– The Centre of Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy, “Tibiscus” University of Timisoara ;
– The Students’ League from the “Tibiscus” University of Timisoara.
and
The Association of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy
in partnership with
– The Romania Federation of Psychotherapy
– The Romanian Psychologists College, Timisoara Headquarters
– “Aurel Vlaicu” University of Arad, Faculty of Educational Sciences, Psychology and Social Work
– The University of North Texas in Denton, Texas, U.S.A.
– Preschool Teacher Training College “Mihailo Palov” in Vrsac, Serbia