Concepte psihoterapeutice în organizații: o viziune psihodramatică asupra culturii organizaționale

Concepte psihoterapeutice în organizații: o viziune psihodramatică asupra culturii organizaționale

Rolurile organizaţionale se află la confluenţa dintre viziunea organizaţională şi cea psihodramatică a rolurilor. Acestea se pot constitui în două moduri diferite. Managerii pot ţine cont de aceste aspecte în procesele de motivare a resurselor umane.