Psihoterapeut cu drept de practică independentă
Director de psihodramă clasică
Cabinet individual de psihologie Răducan Ramona, Timișoara

Experiență profesională

Ramona Răducan 
10.12.2008 – prezent
Psihoterapeut cu drept de practică independentă
Director de psihodramă clasică
Cabinet individual de psihologie Răducan Ramona, Timișoara

 

01.10.2006 – prezent
Lector universitar
Cursuri şi aplicaţii la disciplinele: Psihologie socială, Psihologia mediului, Psihologie organizațională, Tehnici de formare a comportamentului psihoterapeutic, Psihodrama – psihoterapie de grup
Universitatea Tibiscus Timişoara, Facultatea de Psihologie

 

01.05.2006 – prezent
Consultant resurse umane
Planificarea şi organizarea activităţii. Recrutare, selecţie personal. Cursuri de instruire şi formare profesională.
S.C. Radur S.R.L., Timișoara

 

01.10.2005 – 30.04.2006
D.S.A. Unit Head
Planificarea şi organizarea activităţii. Recrutare, selecţie personal, instruire reprezentanţi vânzări. Administrarea resurselor filialei
CitiFinancial România, Timişoara

 

01.10.2004 – 28.02.2005
Preparator universitar
Seminarii la disciplinele: Psihologia vârstelor, Asistenţă socială comunitară, Psihoterapie individuală şi de grup, Practică
Universitatea „Mihai Eminescu” Timişoara, Facultatea de Psihologie și Asistență socială

 

 EXPERIENȚĂ ÎN PROIECTE EUROPENE

  • 2014 – 2017 – Proiectul EU ”Specific Learning Disabilities (Sp.L.D.) Policy and Roadmap and Sp.L.D. Teacher & Adult Learner Trainingpartener.
  •  15.06. – 15.12.2015 – Proiectul POSDRU/170/6.3/S/146738 cu titlul „START – O viață de calitate în siguranță!” Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale” – expert egalitate de șanse, informare comunitate/ promotor.
  • 9.05. 2014 – 31.01.2015 – Proiect POSDRU/161/2.1/G/141014, ”Activ pe piața muncii”, Axa prioritară 2 ”Tranziția de la școală la viața activă” – consilier orientare profesională.
  • 30.03.2015 – Proiectul POSDRU ID 36791 cu titlul: „Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului universitate-actori ai mediului economico-social. Metode şi tehnici de comunicare în reţea” – sociolog – formator.
  • 15.01.2009-14.01.2012 – Proiect TEMPUS numar 144596: Titlu: ”Higher Education Learning Partnerships (HELP)” lector.
  • 2008 – 2013  Titlul proiectului: „Club Health – Safer Nightlife of Youth” – Aplicant: Institute for Research and Development „Utrip”, Slovenia; Partener roman: Facultatea de Psihologie, Universitatea Tibiscus – membru.
  • Mai 2007 – Mai 2010: Proiectul  “Timişoara – teritoriul responsabil pentru coeziunea socială şi dezoltarea durabilă” Inter-reteaua Europeana a Initiativelor Etice si Solidare ale Cetatenilor – membru.
  • Octombrie 2006 – Februarie 2007: „Acţiuni formative pentru personalul de decizie din I.M.M. -uri în contextul dezvoltării dinamice a afacerilor integrate în societatea bazată pe cunoaştere”, co-finanţat prin Programul PHARE 2003 – Coeziune Economică şi Socială, componenta Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea capitalului Uman – lector.
  • Martie 2005 – Mai 2005: Cursuri în domeniul Managementului Resurselor Umane în cadrul Programului PHARE, organizate de Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timişoara – lector.

 

Educație și formare

 

Psihoterapeut cu drept de practică independentă
Director de psihodramă clasică
Asociația Română de Psihodramă Clasică, Federația Română de Psihoterapie, Colegiul Psihologilor din România

Doctor
Sociologie / Doctor
Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Specializarea Sociologie

Master în domeniul Psihologiei
„Tehnici si abilităţi de intervenţie comunitară”
Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Specializarea Psihologie

Licenţiat în Psihologie
Psihologie şi Asistenţă Socială, în cadrul Universităţii de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Specializarea Psihologie și Asistență socială – 2004
Universitatea „Mihai Eminescu” Timişoara, Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială

Consilier pentru dezvoltare personală – cod COR 242324
Consiliere
SC Psi Focus Center SRL, Centru autorizat de Formare Profesională, Consiliere și Dezvoltare Personală, Autoritatea Națională pentru Calificări, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale

Formator – cod COR 241205
Pregatirea profesionala a personalului, Managementul programelor de formare
SC. Top Media SRL, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adultilor, Ministerul Muncii, Familieii si Protecției Sociale, Ministerul Educației, Cercetarii si Inovarii