Concepte psihoterapeutice în organizații: o viziune psihodramatică asupra culturii organizaționale

Concepte psihoterapeutice în organizații: o viziune psihodramatică asupra culturii organizaționale

Rolurile organizaţionale se află la confluenţa dintre viziunea organizaţională şi cea psihodramatică a rolurilor. Acestea se pot constitui în două moduri diferite. Managerii pot ţine cont de aceste aspecte în procesele de motivare a resurselor umane.
Schimbarea comportamentelor organizaționale prin tehnici de psihoterapie (psihodramă)

Schimbarea comportamentelor organizaționale prin tehnici de psihoterapie (psihodramă)

Managementul contemporan al resurselor umane urmăreşte amplificarea identificării indivizilor cu organizaţiile în care activează. De asemenea, se ţinteşte spre adoptarea culturilor organizaţionale universaliste şi spre schimbarea mentalităţilor. În scopul precis al dezvoltării organ...